มช. ได้รับรางวัล “Innovative Design Award”

6 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับรางวัล “Innovative Design Award” (ID Award) จากผลงาน การเป็นสถาบันส่งเสริม Smart City ซึ่งได้รางวัล 1 ใน 6 ระดับชาติของกระทรวงพลังงาน และโครงการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาล้านนาสร้างสรรค์ หรือ Creative Lanna Design Center (CLDC) ให้เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ และ ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการประชุม World Environmental Design Platform ตามนโยบายการสร้างความร่วมมือ Open University System ระหว่างมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการจัดการประชุม World Environment Design Conference เมื่อวันที่6 ธันวาคม 2562 ณ Conghua Design Town; Gongqing Road, Liangkou Town, Guangzhou, สาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัล “Innovative Design Award” (ID Award) มอบโดย The World Eco-Design Conference และ UNIDO International Eco-Design Promotion Center มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบ ยกระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ ค้นคว้าและเสริมสร้างพลังสร้างสรรค์การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติในปี 2030 ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ
แกลลอรี่