กิจกรรม International Songkran Festival

4 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรม International month (กิจกรรม International Songkran Festival) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษานานาชาติร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม อ.มช. เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่