กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

12 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักศึกษาทีม Innotech “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี 2565 โดยมี อ.ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นที่ปรึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำบัญชี การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคา การจัดทำแผนธุรกิจระดับชุมชน รวมทั้งการแนะนำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้กับหนังปองของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาเป็นน้ำพริกหนังปองคั่วแห้ง และขนม ในชื่อ โปรตีนป๊อป รสบาร์บีคิว รสปาปริก้า และรสชีส จากวิสาหกิจเจษฎาหนังปอง และตัวแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชาวบ้านที่สนใจ ตำบลยางคราม อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมกรรมการ


แกลลอรี่