คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943210, 053-943227

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://e-humanities.human.cmu.ac.th/file/WebManagement/news_file/20190107015909000000EiHTd.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://human.cmu.ac.th/download/application_form_th.pdf