คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่อง "Transformation Education For Sustainable, Health And Well Being"

4 พฤศจิกายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่อง "Transformation Education For Sustainable, Health And Well Being" ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565


แกลลอรี่