ต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr.Wu Zhi Wu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่