วิธีป้องกันโรคที่มาหลังน้ำท่วม

23 สิงหาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

โรคตาแดง
วิธีป้องกัน ล้างตาด้วยน้ำสะอาด
ไม่ควรขยี้ตา และแยกผู้ป่วยตาแดงออกจากผู้อื่น


โรคไข้เลือดออก
วิธีป้องกัน กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระวัง!! อย่าให้ยุงกัด ทายากันยุง นอนในมุ้ง


โรคไข้ฉี่หนู
วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงการลุยน้ำ ลุยโคลนเป็นเวลานาน หากมีบาดแผล ควรสวมชุดป้องกัน เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท
โรคอุจจาระร่วง

อหิวาตกโรค
วิธีป้องกัน รับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง


แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค
#โรคที่มาหลังน้ำท่วม #โรคตาแดง
#โรคอุจจาระร่วง #โรคไข้ฉี่หนู
#โรคไข้เลือดออก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่