วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ (Tanabata Festival) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

11 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ (Tanabata Festival) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ (Tanabata Festival) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายประวัติศาสตร์ของเทศกาลทานาบาตะของญี่ปุ่น การเฉลิมฉลองเทศการทานาบาตะและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นำโดย ท่านรองกงสุล ชินเซกิ ฮิโรมิ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานข่าวสารและวัฒนธรรม ได้แก่ น.ส. นมิตา วาระนิรันดิร์ และ น.ส. วราภรณ์ เนตรศิลป์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเทศกาลทานาบาตะรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 83 คน
แกลลอรี่