ศูนย์บริหารงานวิจัย (โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

22 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์บริหารงานวิจัย (โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2562 รายละเอียดที่ https://rac.oop.cmu.ac.th/