พิธีบวงสรวง โครงการ CMU Chiang Mai Marathon 2019

10 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง โครงการ CMU Chiang Mai Marathon 2019 ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
แกลลอรี่