สื่อสารฯ ลงนามความร่วมมือ Blackmagic Design พร้อมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำให้กับนักศึกษา

21 ธันวาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

21 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Blackmagic Design บริษัทด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลชั้นแนวหน้าของโลก เพื่อประสานความร่วมมือด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีหลังกระบวนการผลิตภาพยนตร์ให้กับนักศึกษาในการสร้างภาพยนตร์ดิจิทัลที่มีคุณภาพระดับสากล

ทั้งนี้ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบันทึกภาพร่วมกับคุณเจนจิรา รุ่งระวิวรรณ Blackmagic Design Reginal Sales Manager (Thailand) และทีมงาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิทยา พาณิชย์ล้อเจริญ อาจารย์ธิติ เกตุทัต จากคณะการสื่อสารมวลชน และอาจารย์ ดร.นภ คงดี จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ณ Learning Space คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่