รับมอบเงินสมทบกองทุน 50 ปี มช.

6 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจาก พญ.ยุพดี และ นพ.รัธชัย ฤทธาภรณ์ จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสบทบกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แกลลอรี่