คณะรัฐศาสตร์ฯ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/7/2564 13:34:27 น.