คณบดีพยาบาล มช. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม 5th International Conference On Technological Competency as Caring in Nursing & The Health Sciences

3 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก Our Lady of Fatima University, Philippines เป็นวิทยากร (Plenary Speaker) บรรยาย เรื่อง Integration Technology for Enhancing Nursing Competency: Nursing Educators Must Prepare to Meet the Challenges of the Future World ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Conference On Technological Competency as Caring in Nursing & The Health Sciences เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน2567 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
.
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Our Lady of Fatima University ร่วมกับ Tokushima University Rozzano Locsin Institute ในหัวข้อ “NURSES, NURSING & HEALTH SCIENCES OF THE FUTURE: Challenges and Opportunities in Advancing Technological Competency as Caring in Nursing” ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567

แกลลอรี่