แพทย์อาวุโส ชวนฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีน COVID-19 เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

20 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

“ การฉีดวัคซีนเป็นของจำเป็น นอกจากจะช่วยตัวเราเองแล้ว ยังจะช่วยคนอื่น ไม่ให้พวกเรากระจายโรคไปให้เขา”
ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#แพทย์อาวุโสชวนฉีดวัคซีนCOVID-19
##ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่