กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

29 พฤษภาคม 2563

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

- ภาคการศึกษาที่ 1 : 8 ก.ค. - 16 พ.ย. 63
- ภาคการศึกษาที่ 2 : 23 พ.ย. 63 - 5 เม.ย. 64
- ภาคฤดูร้อน : 19 เม.ย. - 7 มิ.ย. 64

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

ดูปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.cmu.ac.th > ข่าวปฏิทินการศึกษา 
แกลลอรี่