ด้วยความห่วงใย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

-
แกลลอรี่