ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและควบคุมระบบแสง สี เสียง ในการประชุมเชิงวิพากษ์ผลการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแบบองค์รวม (Holistic RSP Platforms Restructuring Design) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/4/2567 12:36:36 น.
ไฟล์แนบ