ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการที่ 300. ลิฟต์เตียง แบบมีห้องเครื่องขนาดน้ำหนักบบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ชนิดจอดรับ-ส่ง 10 ชั้น พร้อมระบบลิฟต์ดับเพลิงและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/9/2563 15:27:11 น.
ไฟล์แนบ