ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง งานปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและพื้นที่รอบอาคารบริเวณกลุ่มอาคารงานอาคารสถานที่เดิมและแนวรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/9/2563 15:31:51 น.
ไฟล์แนบ