คณะผู้จัดงานนิทรรศการ FULL of FIN ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง แก่ทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะผู้จัดงานนิทรรศการ FULL of FIN ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง แก่ทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่