ให้การต้อนรับคณะจาก Chung Choeng Buk DO สาธารณรัฐเกาหลีใต้

18 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจาก Chung Choeng Buk DO ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่