ศูนย์ CIC CAMT ร่วมบรรยายผลการทดลองขนส่งสินค้าทางรางจากไทยสู่เยอรมนีผ่าน “รถไฟ-ลาว-จีน-ยุโรป” (CBEC to China & Europe)

8 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี และหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเปิดผลการทดลองขนส่งสินค้าทางรางจากไทยสู่เยอรมณีผ่านเส้นทางรถไฟ “ลาว-จีน-ยุโรป” โดยมีนายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ กล่าวเปิดงานสัมมนา ณ ห้องประชุม PASSION 802 ชั้น 8 ส.อ.ท.
       การทดลองการขนส่งสินค้าทางรางครั้งนี้ เป็นโครงการทดลองร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ของ ส.อ.ท. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจีเจดับบลิวดี โลจิสติกส์ และศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ส.อ.ท. เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางราง
       การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 140 ท่าน อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ เป็นวิทยากรบรรยายและเปิดเผยผลการทดลองการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟลาว-จีน-ยุโรป ที่มีระยะทางขนส่งสินค้าจากไทยไปยุโรป ทั้งสิ้น 13,911 กิโลเมตร (รถไฟ 13,111 กิโลเมตร) ใช้ระยะเวลา 29 วัน ทดลองขนส่ง “มาม่า”จำนวนหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานผลิต “มาม่า" ของบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ที่ศรีราชา ไปขึ้นรถไฟจีนที่สถานีเวียงจันทน์ใต้ ประเทศลาวสู่นครเฉิงตูเพื่อขึ้นรถไฟจีน-ยุโรปสู่ปลายทางเมืองท่าฮัมบรูกส์ประเทศเยอรมนี เป็นการขนส่งผ่านระบบรางแบบไร้รอยต่อผ่านรถไฟลาว-จีน ต่อด้วยรถไฟจีน-ยุโรปสู่ EU เป็นครั้งแรกสำหรับสินค้าไทย โดยมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวม 9,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเลือกสำหรับประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ “วิกฤตทะเลแดง” ที่ทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าจากไทย-ยุโรปทางเรือสูงเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
      และเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง CIC CAMT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนากำลังคน CBEC และการวิจัยโลจิสติกส์ข้ามแดนระหว่างกันในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ต่อไป

แกลลอรี่