คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา

11 ตุลาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา


สมัครออนไลน์ คลิก