ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแมลงอุตสาหกรรม : ศูนย์เทคโนโลยีและการเกษตร

26 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รู้หรือไม่ว่า 90% ของแมลงทั้งหมด เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แก่มนุษย์และระบบนิเวศของเราอย่างมากมาย  สร้างผลผลิตเพื่อใช้ในการบริโภคในรูปแบบต่างๆ แมลงบางชนิดใช้ปราบศัตรูพืช หรือใช้เป็นอาหารของคนและสัตว์ ........ และนี่คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านแมลงอุตสาหกรรม  ที่ตั้งอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือเเหล่งรวมความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับแมลงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นทางไปจนถึงปลายทาง 
เราให้คำแนะนำ ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้แก่เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ รวมไปถึงการต่อยอดส่งเสริม ผลักดันคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแมลงอุตสาหกรรม ทำให้ได้มาตรฐานด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ


https://fb.watch/cDkGFaQ9lh/


#AIC
#เกษตรมช

แกลลอรี่