มช.เชิญร่วมสมทบทุนผ่าต้อกระจกเพื่อสุนัขยากไร้ โครงการ 29 ดวงตา คืนความสว่างให้ดวงตาสุนัข

17 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          ต้อกระจกเป็นโรคที่พบมากในสุนัขสูงอายุ โดยเฉพาะที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักมาจากความเสื่อมของเลนส์ตา เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น หรือรอยโรค เช่น โรคเบาหวาน กรรมพันธุ์ในสุนัขอายุน้อย รวมถึงการติดเชื้อหรือการอักเสบโน้มนำ สาเหตุอื่น ๆ เช่น อุบัติเหตุ ต้อกระจกหากทิ้งไว้นาน อาจก่อให้เกิดปัญหาโรคต้อหินหรือโรคม่านตาอักเสบแทรกซ้อน ทำให้ปวดตา ตาแดงและตาบอดได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิกโรคตา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จึงได้จัดทำโครงการผ่าต้อกระจกให้กับสุนัขยากไร้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยสัตว์เลี้ยงที่เป็นต้อกระจกให้สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

         สำหรับการรักษาต้อกระจกที่ได้ผลดีที่สุดคือการผ่าตัดเพื่อนำเอาเลนส์ที่เป็นต้อกระจกออก แล้วใส่เลนส์ตาเทียมให้กับสัตว์ป่วย ในปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคการผ่าตัดชั้นสูงที่ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการผ่าตัดเช่นเดียวกับในการรักษาคน เพื่อความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดร่วมด้วย เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นค่อนข้างสูง มีสุนัขยากไร้ที่เจ้าของไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ โครงการ 29 ดวงตา คืนความสว่างให้ดวงตาสุนัข โดยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดระดมทุนรับบริจาค 25,000 บาท/ดวงตา

         ผู้ที่มีความประสงค์สมทบทุนค่าผ่าตัดต้อกระจกให้แก่สุนัขยากไร้ในโครงการได้ที่ https://forms.gle/oLf1LaoE1e9EF4FF8 หรือโอนบริจาคผ่านบัญชี กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 667-400434–3 ทั้งนี้ การบริจาคจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ขั้นตอนการคัดเลือกสุนัขเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
• สัตวแพทย์ประจำคลินิกตา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจคัดกรองสุนัขที่เป็นต้อกระจก แต่ขาดทุนทรัพย์ในการผ่าตัด เพื่อเข้าร่วมโครงการ
• เจ้าของสุนัขที่ขอเข้าร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้กรรมการพิจารณา เข้าร่วมโครงการ โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การพิจารณาของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ ฯ
• นัดหมายวัน และเวลาในการผ่าตัด
• นัดหมายวัน และเวลาสำหรับการดูแลหลังผ่าตัด

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก (www.vet.cmu.ac.th/AnimalFund) เพจเฟสบุ๊ก กองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 053 948 078 ในเวลา 8.30-16.30 ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แกลลอรี่