ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดีจำกัด (NDID)

13 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดีจำกัด (NDID) ในโอกาสที่มาเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID มาใช้ในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่