พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีสำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี จากคณะต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565

23 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีสำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี จากคณะต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 57 และกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
แกลลอรี่