ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้ารับประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

9 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมแจกันดอกไม้ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เข้ารับประทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ กองบิน 41 กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
แกลลอรี่