คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับ Freie Universit?t Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประชุมหารือแนวทางในเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

9 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะทำงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมกับ Prof. Dr. Uwe Roesler, President of the International Society for Animal Hygiene (ISAH) และ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของ Freie Universit?t Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อหารือแนวทางในเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 21st Congress of the International Society for Animal Hygiene 2024 (ISAH2024) ที่จะจัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Video Conference ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่