การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ OpenAthens

15 กรกฎาคม 2564

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุดเพิ่มช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบ OpenAthens ที่ทำให้การเข้าใช้ทรัพยากรออนไลน์ เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่นอกเครือข่ายหรือในเครือข่ายมหาวิทยาลัย

      เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด ด้วยการ Login เพียงครั้งเดียว ผ่านระบบ OpenAthens https://my.openathens.net/app/research

ขั้นตอนการใช้งาน
เข้าใช้งานจากฐานข้อมูลโดยตรง
1. เข้าฐานข้อมูลที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
2. เลือกเมนู sing in หรือ Institutional login
3. เลือก Chiang Mai University Library และ Login ด้วยรหัส CMU Account

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด
1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ https://library.cmu.ac.th
2. เลือกเมนู ทรัพยากรสารสนเทศ
3. เลือกเมนู ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4. เลือก OpenAthens
5. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย CMU Account

อ่านคู่มือการใช้งาน

แกลลอรี่