ขั้นตอนการใช้ระบบชำระเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์เบิกตรง ผ่านตู้ kiosk ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2 ตุลาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

-

แกลลอรี่