สร้างภาพอนาคตให้ชัดขึ้นด้วยหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย กับโครงการ "Gifted School 2023" จาก CAMT มช.

22 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          กลับมาอีกครั้งกับโครงการ "Gifted School 2023" โครงการที่พร้อมจะส่งเสริมความชื่นชอบด้านเทคโนโลยีให้กับน้อง ๆ ที่อยากจะค้นหาตัวเองตั้งแต่ชั้นมัธยมปลาย เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย อัดแน่นทั้งทฤษฎีโดยคณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ สามารถนำผลงานแนบประกอบ Portfolio เพื่อยื่นสมัคร TCAS ได้

          โครงการ "Gifted School 2023” มาพร้อมกับวิชาเรียนที่จะปูพื้นฐานวิชาทางเทคโนโลยีจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

1.DIGITAL GAME เปลี่ยนจากผู้เล่นเกมมาเป็นผู้สร้างเกม รับสมัครเฉพาะม.4 - ม.6 รับจำนวน 30 ที่นั่ง
- วิชาที่ 1: 2D Graphic for Game เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบตัวละคร และฉากองเกมในรูปแบบดิจิทัล 2 มิติ
- วิชาที่ 2: 3D Graphic for Game เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการปั่นโมเดลและการออกแบบภาพ 3 มิติภายในเกม
- วิชาที่ 3: Having Fun with Game Design เรียนรู้แนวคิดในวิเคราะห์ความสนุกและโครงสร้างของเกมเพื่อไปใช้ในการออกแบบตัวต้นแบบของเกม
- วิชาที่ 4: Unity Visual Game Dev เรียนรู้พื้นฐานของการการพัฒนาเกมสามมิติ เกมเอนจินยูนิตี การสร้างตรรกะของเกมด้วยภาพสคริปต์ การเคลื่อนที่ของวัตถุในเกม การออกแบบฉากเกมสามมิติ การนำตัวละครสามมิติมาใช้งานในยูนิตี

2.ANIMATION สร้างจินตนาการที่ไม่หยุดยั้งด้วยภาพกราฟิกแอนิเมชัน เฉพาะม.4 - ม.6 รับจำนวน 60 ที่นั่ง
- วิชาที่ 1: Basic Drawing and Computer Graphic เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการวาดภาพเบื้องต้นของแอนิเมชัน
- วิชาที่ 2: 2D เรียนรู้เทคนิคการสร้างภาพและการออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ หลักการพื้นฐาน 12 ข้อ ของการทำแนิเมชัน เทคนิคการใช้ดีย์เฟมในการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ บนคอมพิวเตอร์
- วิชาที่ 3: 3D เรียนรู้เทคนิคการออกแบบโมเดล 3 มิติ กระบวนการสร้าง การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์
- วิชาที่ 4: Animation Production เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการสร้างงานแอนิเมชัน ตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงจริยธรรมในการผลิต

3.E-BUSINESS เรียนรู้การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสมัยใหม่เฉพาะม.4 - ม.6 รับจำนวน 30 ที่นั่ง
- วิชาที่ 1: Principles Business + Digital marketing เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด ด้วยสื่อสมัยใหม่
- วิชาที่ 2: Digital Media and Content เรียนรู้การสร้างเนื้อหาสำหรับการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานสื่อมัลติมีเดีย
- วิชาที่ 3: E-Commerce เรียนรู้การทำธุรกิจ โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการนำเสนอสินค้า และบริการ
- วิชาที่ 4: Logistic & Select Topic เรียนรู้การขนส่งสินค้าในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4. SOFTWARE ENGINEERING เรียนรู้พื้นฐานการเป็นไปรแกรมเมอร์มืออาชีพในอนาคต เฉพาะม.4 - ม.6 รับจำนวน 30 ที่นั่ง
- วิชาที่ 1: Foundation of Programming เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน โดยผู้เรียนจะสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวเอง
- วิชาที่ 2: Basic WEB เรียนรู้การพัฒนาเว็ปไซค์ขั้นพื้นฐาน การวางแผนและพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือสำเร็จรูป
- วิชาที่ 3: Database Programming เรียนรู้หลักการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- วิชาที่ 4: Interactive Embedded Software Development เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้สมองกลฝังตัวโต้ตอบกับผู้ใช้ เพื่อพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น IOT หุ่นยนต์

            โครงการเริ่มรับสมัครวันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ทางเว็ปไซต์ หรือติดตามหน้าไทม์ไลน์ Facebook Page CAMT College of Arts, Media and Technology วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยแต่ละหลักสูตรจะเรียนทั้งหมด 4 วิชา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เริ่ม 1 กรกฎาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2566 รวมเป็น 120 ชั่วโมง การเรียนการสอนแบบ On-Site ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 18,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน อุปกรณ์ และ กิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ, กิจกรรมอบรมทำพอร์ต และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สนใจติดต่อสอบถาม โทร 053-920299 หรือ 063-5250248 LINE: @camtcmu

แกลลอรี่