พิธีเปิดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 “การผลิตสัตว์เหนือขีดจำกัดในยุคสมัยแห่งการพลิกผัน”

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ บุคลากร นักวิทยาศาสตร์เกษตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 “การผลิตสัตว์เหนือขีดจำกัดในยุคสมัยแห่งการพลิกผัน” และฟังเสวนา บรรยาย ปาฐกถาพิเศษ หลากหลายหัวข้อภายในงาน ทั้งนี้ตัวแทนจากภาควิชาฯ นำเสนอผลงานทางวิชาการ Poster/Oral Presentation จำนวน 9 ผลงาน ในระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ณ สวนนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ 1 สวนนงนุชพัทยา 2 จังหวัดชลบุรี
แกลลอรี่