ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมภายใต้โครงการ IBERD: Global Wellness & Therapists B2B ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

19 กรกฎาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมภายใต้โครงการ IBERD: Global Wellness & Therapists B2B ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางที่ผลิตจากสถานที่ผลิตของคณะเภสัชศาสตร์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางจากงานวิจัยของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานดังกล่าว
แกลลอรี่