"การอบรม"Digital Content เขียนคอนเทนต์ง่ายนิดเดียว"

15 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

"การอบรม"Digital Content เขียนคอนเทนต์ง่ายนิดเดียว"  โครงการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ นักเขียนข่าว โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) กล่าวเปิดกิจกรรม โดยทีมงาน INET มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเนื้อหาข่าวออนไลน์อย่างถูกต้องวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานโดยตรงและเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีอาชีพ และรายได้ระหว่างเรียน  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (ILC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่