นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง นางสาวเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565

15 กุมภาพันธ์ 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ “ นศพ.ศิรดา โล บูลโย่ ”
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นางสาวเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565
แกลลอรี่