สื่อสารฯ จัดงานสูมาคารวการ คณะการสื่อสารมวลชน ปี 2566

28 เมษายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสูมาคารวการ คณะการสื่อสารมวลชน ปี 2566 ดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์รศ. ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และ ผศ.นาฏยา ตนานนท์ คณาจารย์ผู้อาวุโส ได้กล่าวคำอวยพร และผูกข้อมือผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ Mass Comm CMU Learning Space คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.39 น.

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่