การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประธานกรรมการคณะบริหารศูนย์ AIC จ.เชียงใหม่) ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ในประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จ.เชียงใหม่) พร้อมด้วย นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ Agri Co-working Space คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เกษตรมช
แกลลอรี่