คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ จาก คุณสุรเชษฐ์ บุญเทพ ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและทำคุณประโยชน์ต่อชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

แกลลอรี่