โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

18 มกราคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และถวายสังฆทาน ณ วัดฝายหิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคล 
แกลลอรี่