ร่วมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจผ่านแนวคิดแบบใหม่ เพื่อสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าสูงกับโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ 2563 (ครั้งที่2)

4 มิถุนายน 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครผู้มีไอเดียหรือแผนธุรกิจที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางการตลาด พร้อมมีผลิตภัณฑ์หรือแผนผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ต้องการต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology business Incubation 2020) กับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รับการอบรมพัฒนาความรู้ทางธุรกิจและกิจกรรม workshop สู่การนำไปใช้จริง
  • รับคำปรึกษาแนะนำการวางเป้าหมายทางธุรกิจกับพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญ
  • โอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
  • สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ Innovation Ecosystem ในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
  • โอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
รอบ Pre Incubation (ครั้งที่ 2) สมัครเลย วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียด คลิกที่นี้
แกลลอรี่