อบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้วย Business Model Canvas (BMC) & Digital Marketing: Facebook

28 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้วย Business Model Canvas (BMC) & Digital Marketing: Facebook สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
แกลลอรี่