สโมสร นศ.พยาบาล มช. สานฝันเยาวชนจัดค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12

12 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) ครั้งที่ 12 ตอน “เวลา” ระหว่างวันที่ 7 – 8  มีนาคม 2563  ค่ายพยาบาลในฝันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต  ในปีนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 80 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอย่างคึกคัก กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การเยี่ยมชมอาคารเรียน หอพักนักศึกษา ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) รับชมการสาธิตการล้างมืออย่างถูกต้อง การใส่หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัย รวมทั้งได้ฝึกทดสอบความสามารถด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากด้านวิชาการที่มีประโยชน์แล้วได้จัดกิจกรรมเกมส์ กีฬา สันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ทำความรู้จัก สร้างมิตรภาพ ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานยังแหล่งฝึกจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา คือ รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วรับเชิญมาเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องราวการเป็นพยาบาลในทุกแง่มุม สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยช่วงท้ายก่อนปิดค่าย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน

นางสาวกนกวรรณ จันทรัตน์ (ปลื้ม) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้มีผู้สมัครเข้ามาร่วมค่ายพยาบาลในฝันเป็นจำนวนมาก แต่รับได้จำนวนจำกัด โดยคัดเลือกจากทั่วประเทศ เชื่อว่านับเป็นประสบการณ์อีกมุมหนึ่งของชีวิตน้อง ๆ ที่ประทับใจไม่อาจลืมเลือนได้ แม้เป็นเพียงช่วงเวลาอันสั้นแต่ทำให้เห็นถึงภาพรวมของชีวิตการเป็นพยาบาลทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจนถึงจบก้าวสู่วิชาชีพเป็นอย่างเป็นทางการ


ความรู้สึกของนักเรียนที่ร่วมค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 12

นายพิพัฒน์ ธรรมขัน (นิค) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนฮอดพิทยาคม “สนุกมากครับ ได้เพื่อนเยอะ พี่ ๆ ดูแลพวกเราดีเยี่ยม ได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย มั่นใจและตั้งใจเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ครับ”


นางสาวทิพวรรณ ชัยโย (เบียร์) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนดอยสะเก็ดพิทยาคม “ตื่นเต้นตลอดเลย เพราะใฝ่ฝันว่าอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็ก ๆ สิ่งที่ได้ไปฟัง ได้ไปเห็นและได้ไปฝึกทำนั้น ทำให้รู้ว่าการเรียนในห้องเรียนอาจหนักแต่ได้ความสุขเมื่อคนไข้ คนป่วยกลับมามีชีวิตได้ตามปกติ  สื่อการเรียน ห้องเรียนของคณะฯ ทันสมัยมาก ดีใจที่ได้มาร่วมค่ายปีนี้”


นางสาวกนกวรรณ คงทอง (ไอโฟน) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง “ประทับใจทุกกิจกรรมในค่าย โดยเฉพาะฐานให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ไม่ผิดหวังที่เดินทางมาไกลจากพัทลุง อยากสอบติดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นพยาบาลและโดยส่วนตัวแล้วก็อยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เล็ก ๆ กลับไปจะขยันตั้งใจอ่านหนังสือค่ะ”


และ นางสาวสุภาพร กาหลง (ปาย)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย “ค่ายพยาบาลในฝันเป็นค่ายที่ได้เห็นความฝันเป็นรูปธรรม สัมผัส จับต้องได้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้มาตามความฝันของตนเอง ที่สำคัญที่สุดได้มิตรภาพที่ดีจากพี่ๆ และเพื่อนทุกคน”


ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด19) แก่นักเรียนทุกคนด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม จัดเตรียมหน้ากาอนามัย เจลล้างมือไว้คอยบริการ และ จัดหน่วยพยาบาลบริการให้คำปรึกษาหากมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ  น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ หายใจลำบากไว้เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
แกลลอรี่