ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด ภาคฤดูร้อน 2565

27 เมษายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) หลังกำหนด วันที่ 24 เม.ย. - 5 พ.ค. 2566 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-enroll

คู่มือการใช้งาน

ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/late-enrollment-th

เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/addcourse-th

เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา
https://cmu.to/movesec-th

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หลังกำหนด (ระดับปริญญาตรี)
https://cmu.to/enrollmentservice-th

แกลลอรี่