เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เชิงรุก อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,500 บาท เป็นอัตราแบบมีสัญญาจ้าง 6 เดือน (การพิจารณาต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2565

ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียด
ในระบบรับสมัครงานออนไลน์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/22772

แกลลอรี่