กำหนดการเปลี่ยนแผนการลงทุน และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบ ZOOM

4 พฤษภาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา โดยเปิดให้สมาชิกสามารถเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งที่ 1 มีผลวันที่ 1 มกราคม และครั้งที่ 2 มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งก่อนการเปิดระบบ ให้มีการเปลี่ยนแผนการลงทุน จะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ในฐานะผู้จัดการกองทุน มาจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อประกอบการเลือกแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม เนื่องจาก ใกล้จะถึงกำหนดเวลาการเปลี่ยนแผนการลงทุน ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แล้ว

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้ง/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้


1. บัดนี้ถึงกำหนดเวลาการเปลี่ยนแผนการลงทุน ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แล้ว ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแผนการลงทุนในระบบ CMU MIS และนำส่งเอกสารถึงกองบริหารงานบุคคล  แต่สำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ และเปลี่ยนเงื่อนไขการรับผลประโยชน์จะต้องส่งเอกสารให้แก่กองบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

กำหนดการเปลี่ยนแผนการลงทุนและสรุปผลการดำเนินงานกองทุน (ณ 31 มีค 64)
https://mis.cmu.ac.th/cmumis/fileupload/procemployee/Fund/ReportMonth/00268.pdf?fbclid=IwAR3yh25gp0tnLDxDd649lviANe3KcoyJdt2LjkC8zg9VUhhcTUD_hSC0l_0


2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแผนการลงทุน) ในวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม โดยการ Scan QR CODE หรือ ลิงค์ด้านล่างนี้ ได้เลยค่ะ
Join Zoom Meeting

Meeting ID: 967 4782 7209
Passcode: 05052021


ข้อมูลโดย : กองทุนและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล
แกลลอรี่