ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และเปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว บก.สอท.4 (จว.เชียงใหม่)

25 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีเปิดอาคารที่ทำการชั่วคราว กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี เพื่อใช้เป็นอาคารดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และกู้พยานหลักฐานดิจิทัล การตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานต่างๆ การสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการหรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน และแสวงหาการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งจัดทำแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปราม และงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การพัฒนาเทคนิคการสืบสวน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ อาคารที่ทำการชั่วคราว บก.สอท.4 (จว.เชียงใหม่) วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่