สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

4 กรกฎาคม 2565

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
      รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ https://library.cmu.ac.th/News/NewsDetail/7/429 

แกลลอรี่