ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ครบรอบ 60 ปี)

29 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ครบรอบ 60 ปี)โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีฯ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
แกลลอรี่